Pojištění osob Rodina

Myslete na sebe a své blízké!

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

pro to nejcennější, co máte

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

protože život je plný karambolů

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

na dovolenou i pracovní cesty

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

pro plnohodnotný život na penzi

Pojištění majetku a odpovědnosti

Povinné ručení, pojištění
majetku a odpovědnosti

TY NEJLEPŠÍ PODMÍNKY
PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT

On-line cestovní pojištění, které platí okamžitě.
Ať už budete kdekoliv, postaráme se o Vás!

Informace o samostatném zprostředkovateli

Pojištění osob

Život přináší nejrůznější události, které mohou ohrozit finanční situaci Vaší nebo Vaší rodiny. Nečekejte, až takové situace nastanou a zabezpečte se na ně již dnes. Vyberte si z naší nabídky pojistných produktů pro případ úrazu či smrti nebo si spořte na penzi. Další informace

Neživotní občanské pojištění

Ochrana Vašeho majetku je stejně důležtá, jako ochrana zdraví a života. Někdy se také může stát, že způsobíte škodu jinému. Pro tyto případy Vám nabízíme pojištění movitého i nemovitého majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za škodu. Další informace

Pojištění podnikatelů

Ať už řídíte velkou společnost, jste drobným řemeslníkem nebo poskytujete jiné služby, chcete se věnovat především svému byznysu. Pomůžeme Vám zbavit se starostí o firemní majetek či s případnou škodou způsobenou Vaším podnikáním druhým. Další informace

Likvidace pojistných událostí

Když už k pojistné události dojde, je třeba ji řádně doložit a zdokumentovat. Nechcete trávit svůj čas běháním po pojišťovnách, sháněním nejrůznějších dokladů a potvrzení? Svěřte své starosti s její likvidací našim certifikovaným odborníkům. Další informace

Buďte připraveni na jakoukoliv životní situaci

Životní a úrazové pojištění

Dnešní rychlá doba s sebou přináší nejrůznější životní situace. Mnohé z nich jsou příjemné a milé a rádi na ně vzpomínáme. Mohou ovšem nastat situace i méně příjemné, které Vám mohou výrazně zkomplikovat život.

Vinou úrazu, dlouhodobé nemoci či náhlého úmrtí může dojít k ohrožení Vašeho zdroje příjmů, což se může negativně projevit do životní úrovně Vaší i Vaší rodiny. Vhodně zvolené životní či úrazové pojištění toto riziko výrazně eliminuje. Komplikace mohou nastat i během dovolené či pobytu v zahraničí. Ztráta zavazadel, popř. hospitalizace v důsledku nemoci či úrazu bývají nejčastějšími příklady možných rizik. Před těmito riziky Vás ochrání cestovní pojištění, které je možné dokonce sjednat i on-line třeba v den odjezdu.

Jistotu dodatečných příjmů v důchodovém věku a zachování předcházející životní úrovně Vám zase pomůže zajistit doplňkové penzijní spoření, které navíc přináší možnost daňových úlev a státních příspěvků po dobu spoření. 

zjistit více

I Váš majetek či odpovědnost za škody zasluhují ochranu

Pojištění majetku a odpovědnosti

Celý život si s láskou budujete a zařizujete svou domácnost či pečujete o dům. Můžou ale nastat situace, které Vaší celoživotní péči obrátí vniveč. Může to mít nejrůznější příčiny  – od živelních pohrom až po návštěvu nějakého nenechavce. Vhodně zvolené pojištění domácnosti či nemovitosti Vás před takovými riziky ochrání.

Povinné ručení je ze zákona povinné a jeho odpovědný výběr Vás spolehlivě ochrání v situaci, kdy svým vozidlem způsobíte škodu někomu jinému. Pamatovat byste ale měli i na situaci, kdy na vozidle vznikne škoda Vám,  přičemž tato škoda nemusí být způsobena pouze dopravní nehodou. Havarijní pojištění Vás tak chrání nejen před zničením či poškozením Vašeho vozidla, ale i před jeho odcizením.

Hrající si děti, chvilka Vaší nepozornosti nebo špatně zvolený pracovní postup či nedbalost mohou vyústit třeba i ve značně vysokou škodu, kterou Vy nebo členové Vaší rodiny způsobí někomu jinému. Povinnost uhradit takovou škodu Vám ulehčí pojištění odpovědnosti.

Pojištění podnikatelů chrání malým i velkým podnikatelům jejich firemní majetek, výrobní prostředky a řeší i případné nároky poškozených, způsobené jejich činností nebo produkty.

zjistit více

Co o nás říkají naši klienti