Pojištění osob Rodina

Myslete na sebe a své blízké!

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

pro to nejcennější, co máte

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

protože život je plný karambolů

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

na dovolenou i pracovní cesty

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

pro plnohodnotný život na penzi

Pojištění majetku a odpovědnosti

Povinné ručení, pojištění
majetku a odpovědnosti

TY NEJLEPŠÍ PODMÍNKY
PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT

Chystáte se do zahraničí ať už na dovolenou či pracovně?
Využijte možnost online sjednání cestovního pojištění!

Pojištění osob

Život přináší nejrůznější události, které mohou ohrozit finanční situaci Vaší nebo Vaší rodiny. Nečekejte, až takové situace nastanou a zabezpečte se na ně již dnes. Vyberte si z naší nabídky pojistných produktů pro případ úrazu či smrti nebo si spořte na penzi. Další informace

Neživotní občanské pojištění

Ochrana Vašeho majetku je stejně důležtá, jako ochrana zdraví a života. Někdy se také může stát, že způsobíte škodu jinému. Pro tyto případy Vám nabízíme pojištění movitého i nemovitého majetku, motorových vozidel a odpovědnosti za škodu. Další informace

Pojištění podnikatelů

Ať už řídíte velkou společnost, jste drobným řemeslníkem nebo poskytujete jiné služby, chcete se věnovat především svému byznysu. Pomůžeme Vám zbavit se starostí o firemní majetek či s případnou škodou způsobenou Vaším podnikáním druhým. Další informace

Likvidace pojistných událostí

Když už k pojistné události dojde, je třeba ji řádně doložit a zdokumentovat. Nechcete trávit svůj čas běháním po pojišťovnách, sháněním nejrůznějších dokladů a potvrzení? Svěřte své starosti s její likvidací našim certifikovaným odborníkům. Další informace

Buďte připraveni na jakoukoliv životní situaci

Životní a úrazové pojištění

Dnešní rychlá doba s sebou přináší nejrůznější životní situace. Mnohé z nich jsou příjemné a milé a rádi na ně vzpomínáme. Mohou ovšem nastat situace i méně příjemné, které Vám mohou výrazně zkomplikovat život.

Vinou úrazu, dlouhodobé nemoci či náhlého úmrtí může dojít k ohrožení Vašeho zdroje příjmů, což se může negativně projevit do životní úrovně Vaší i Vaší rodiny. Vhodně zvolené životní či úrazové pojištění toto riziko výrazně eliminuje. Komplikace mohou nastat i během dovolené či pobytu v zahraničí. Ztráta zavazadel, popř. hospitalizace v důsledku nemoci či úrazu bývají nejčastějšími příklady možných rizik. Před těmito riziky Vás ochrání cestovní pojištění, které je možné dokonce sjednat i on-line třeba v den odjezdu.

Jistotu dodatečných příjmů v důchodovém věku a zachování předcházející životní úrovně Vám zase pomůže zajistit doplňkové penzijní spoření, které navíc přináší možnost daňových úlev a státních příspěvků po dobu spoření. 

zjistit více

I Váš majetek či odpovědnost za škody zasluhují ochranu

Pojištění majetku a odpovědnosti

Celý život si s láskou budujete a zařizujete svou domácnost či pečujete o dům. Můžou ale nastat situace, které Vaší celoživotní péči obrátí vniveč. Může to mít nejrůznější příčiny  – od živelních pohrom až po návštěvu nějakého nenechavce. Vhodně zvolené pojištění domácnosti či nemovitosti Vás před takovými riziky ochrání.

Povinné ručení je ze zákona povinné a jeho odpovědný výběr Vás spolehlivě ochrání v situaci, kdy svým vozidlem způsobíte škodu někomu jinému. Pamatovat byste ale měli i na situaci, kdy na vozidle vznikne škoda Vám,  přičemž tato škoda nemusí být způsobena pouze dopravní nehodou. Havarijní pojištění Vás tak chrání nejen před zničením či poškozením Vašeho vozidla, ale i před jeho odcizením.

Hrající si děti, chvilka Vaší nepozornosti nebo špatně zvolený pracovní postup či nedbalost mohou vyústit třeba i ve značně vysokou škodu, kterou Vy nebo členové Vaší rodiny způsobí někomu jinému. Povinnost uhradit takovou škodu Vám ulehčí pojištění odpovědnosti.

Pojištění podnikatelů chrání malým i velkým podnikatelům jejich firemní majetek, výrobní prostředky a řeší i případné nároky poškozených, způsobené jejich činností nebo produkty.

zjistit více

Co o nás říkají naši klienti