informace a dokumenty ke stažení

Povinné informační dokumenty (IPID)

Před uzavřením pojistné smlouvy neživotního a životního pojištění si dovolujeme vás seznámit s IPID (Informační dokument o pojistném produktu).

IPID obsahuje klíčové informace o produktu v jednoduché a snadno pochopitelné formě a pomůže vám rozhodnout se pro případné sjednání pojištění.

Tyto dokumenty je možné najít na webových stránkách jednotlivých pojistitelů, většinou jsou umístěné v „Dokumenty ke stažení“ nebo pod konkrétním produktem. Rádi vám tyto dokumenty poskytneme k prostudování osobně nebo elektronicky.

 

IPID dle pojištění

pojištění občanů

ALLIANZ Pojištění majetku a odpovědnosti – rekreační

ALLIANZ Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

ČPP Pojištění majetku a odpovědnosti občanů BYTEX

ČPP Pojištění majetku a odpovědnosti občanů DOMEX

ČPP Pojištění majetku a odpovědnosti občanů DOMEX+

ČPP Pojištění nákladů na veterinární léčbu psů HAFAN

ČSOBP Domov Expres podle VPP PMO 2014

ČSOBP Náš domov podle VPP PMO 2015

ČSOBP Náš domov podle VPP PMO 2017

ČSOBP Pojištění internetových rizik

ČSOBP Pojištění odpovědnosti občanů

ČSOBP Pojištění právní ochrany

D.A.S. Pojištění právní ochrany

Direct Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Direct Pojištění odpovědnosti občanů

HVP Komplexní pojištění občanů – domácnost

HVP Komplexní pojištění občanů – stavby

HVP Pojištění odpovědnosti občanů

HVP Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance způsobenou zaměstnavateli

HVP Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu práva myslivosti

HVP Rodinné úrazové pojištění

HVP Skupinové úrazové pojištění

KOOP Informace o produktu byt domácnost

KOOP Informace o produktu odpovědnost zaměstnance

KOOP Informace o produktu právní ochrana

KOOP Informace o produktu rekreační objekt

KOOP Informace o produktu rodinný dům domácnost

KOOP Informace o produktu sportovní výbava

PVZP Pojištění majetku občanů

PVZP Pojištění odpovědnosti občanů

PVZP Pojištění odpovědnosti zaměstnance

PVZP Pojištění závažných onemocnění FÉNIX

PVZP Úrazové pojištění

PVZP Zdravotní pojištění PATRON

PVZP Komplexní zdravotní pojištění cizinců – Exclusive

PVZP Komplexní zdravotní pojištění cizinců – Plus

PVZP Základní zdravotní pojištění cizinců

Slavia Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Slavia Pojištění odpovědnosti

UNIQA DomovIN

UNIQA Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

UNIQA Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete

UNIQA Pojištění odpovědnosti zaměstnance

UNIQA Soukromé zdravotní pojištění KOMPAKT

UNIQA Úrazové pojištění – Pojištění horních končetin, zad a očí

UNIQA Úrazové pojištění Progres II

UNIQA Úrazové pojištění Progres ISIC

UNIQA Úrazové pojištění Univerzal Univerzal II

 

Pojištění podnikatelů

ALLIANZ Pojištění elektroniky leasing

ALLIANZ Pojištění elektroniky

ALLIANZ Pojištění letadel

ALLIANZ Pojištění majetku a odpovědnosti – bytové domy

ALLIANZ Pojištění majetku a odpovědnosti – podnikatele

ALLIANZ Pojištění odpovědnosti – průmysl

ALLIANZ Pojištění odpovědnosti dopravce

ALLIANZ Pojištění pro případ poškození věcí a pojištění přerušení provozu

ALLIANZ Pojištění pro případ rozbití skla

ALLIANZ Pojištění profesní odpovědnosti

ALLIANZ Pojištění strojů a zařízení leasing

ALLIANZ Pojištění strojů a zařízení

ALLIANZ Pojištění zásilek

ALLIANZ Stavební a montážní pojištění

ČPP Odpovědnost silničního nákladního dopravce

ČPP Finanční způsobilost dopravce

ČPP Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů KOMPLEX III

ČPP Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Podnikatel Plus

ČPP Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů SIMPLEX

ČPP Profesní odpovědnost komora znalců

ČPP Profesní odpověnost

ČPP Sdružené pojištění výstavy

ČSOBP Pojištění bytových domů

ČSOBP Pojištění podnikatelských rizik

ČSOBP TRUMF Majetek a odpovědnost podnikatelů

D.A.S. Pojištění právní ochrany

Direct Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele

Direct Pojištění podnikatelských rizik

Direct Stavební a montážní pojištění CAR_EAR

Generali Česká pojišťovna – bytové domy

Generali Česká pojišťovna Pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatel

Generali Česká pojišťovna Pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatel (2014)

Generali Česká pojišťovna Pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatel (2020)

Generali Česká pojišťovna Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů – skupinová smlouva (2020)

Generali Česká pojišťovna Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů (2005)

Generali Česká pojišťovna Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů – skupinová smlouva (2014)

Generali Česká pojišťovna Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů – skupinová smlouva (2018)

Generali Česká pojišťovna Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů (2014)

Generali Česká pojišťovna Pojištění strojů a elektroniky (2005)

Generali Česká pojišťovna Pojištění strojů a elektroniky (2014)

Generali Česká pojišťovna Pojištění strojů a elektroniky (2018)

Generali Česká pojišťovna Pojištění strojů a elektroniky (2020)

HVP Pojištění bytových domů – elektronika

HVP Pojištění bytových domů – movité věci

HVP Pojištění bytových domů – skla

HVP Pojištění bytových domů – stavby

HVP Pojištění bytových domů – stroje a strojní zařízení

HVP Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty při přepravě poslem

HVP Pojištění členů orgánů soukromých společností pro případ odpovědnosti za škodu

HVP Pojištění D&O

HVP Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví bytového domu

HVP Pojištění odpovědnosti za finanční škodu

HVP Pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele sociálních služeb

HVP Pojištění odpovědnosti za újmu při dobrovolnické činnosti

HVP Pojištění odpovědnosti za újmu při rekvalifikaci

HVP Pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti

HVP Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vedoucím mladých hasičů

HVP Pojištění podnikatelů – elektronika

HVP Pojištění podnikatelů – přerušení provozu

HVP Pojištění podnikatelů – silniční přeprava nákladu

HVP Pojištění podnikatelů – skla

HVP Pojištění podnikatelů – stavby

HVP Pojištění podnikatelů – stroje a strojní zařízení

HVP Pojištění podnikatelů – výstavy

HVP Pojištění podnikatelů FORTEL – majetek

HVP Pojištění podnikatelů FORTEL – odpovědnost

HVP Pojištění samosprávných celků – cennosti při přepravě poslem

HVP Pojištění samosprávných celků – elektronika

HVP Pojištění samosprávných celků – přerušení provozu

HVP Pojištění samosprávných celků – silniční přeprava nákladu

HVP Pojištění samosprávných celků – skla

HVP Pojištění samosprávných celků – stavby

HVP Pojištění samosprávných celků – stroje a strojní zařízení

HVP Pojištění samosprávných celků – výstavy

HVP Pojištění samosprávných celků – movité věci

HVP Pojištění samosprávných celků – odpovědnost

HVP Pojištění za újmu JSDHO

HVP Pojištění za újmu na akcích pořádaných SH ČMS

HDI Pojištění klinických hodnocení léků

HDI Pojištění majetku a přerušení provozu

HDI Pojištění obecné odpovědnosti

HDI Pojištění úrazu pro podniky

HDI Technické pojištění

KOOP Informace o produktu bytový dům

KOOP Manažer Plus MD2

KOOP Pojištění kybernetických rizik CR1

KOOP Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu OZ

KOOP Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánu společenství vlastníků a bytových družstev OV9

KOOP Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb OD1

KOOP Pojištění odpovědnosti zastupitelů obce OS8

KOOP Pojištění ordinací a lékáren ORY

KOOP Pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti SP6

KOOP Pojištění zásilek během přepravy a pobytu PZ1

KOOP Skupinové pojištění osob

KOOP Start Plus MP2

KOOP Trend

MAXIMA Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů MaxByznys

PVZP Pojištění odpovědnosti zaměstnance – rámcová smlouva

PVZP Pojištění pro podnikatele a právnické osoby

PVZP Pojištění pro poskytovatele lékárenských služeb Farmaceut

PVZP Pojištění pro poskytovatele zdravotních služeb Lékař

Slavia Pojištění člena řídícího orgánu organizace – individuální D&O

Slavia Pojištění členů orgánů společnosti D&O

Slavia Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Slavia Pojištění majetku podnikatelů

Slavia Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ŽIVNOSTNÍK

Slavia Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Slavia Pojištění odpovědnosti

Slavia Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Slavia Pojištění záruky v důsledku úpadku pracovní agentury

Slavia Stavebně montážní pojištění

UNIQA Kolektivní úrazové pojištění

UNIQA Pojištění firemní přepravy zásilek

UNIQA Pojištění odpovědnosti poskytovatele sociální služby

UNIQA Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotnických služeb

UNIQA Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

UNIQA Pojištění podnikatelů – lesy

UNIQA Pojištění podnikatelů – veletrhy a výstavy

UNIQA Pojištění podnikatelů BALPO

UNIQA Pojištění podnikatelů

UNIQA Pojištění přepravy zásilek

UNIQA Přerušení provozu svobodných povolání

UNIQA Soukromé zdravotní pojištění Nemocnice, Nemocnice 2013

Pojištění vozidel

ALLIANZ Pojištění vozidel

ČPP Pojištění odpovědnosti občanů Povinné ručení pro život

ČPP Autopojištění Combi plus

ČSOBP Naše auto

ČSOBP Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a další pojištění

ČSOBP Pojištění právní ochrany

ČSOBP Rento úrazové pojištění řidičů

DIRECT Informační dokument o pojistném produktu PMV

Direct Pojištění vozidel – flotily

Europ Ass. Pojištění asistenčních služeb AutoCare

Europ Ass. Pojištění asistenčních služeb MotoCare Fun

Europ Ass. Pojištění asistenčních služeb MotoCare

FORTEGRA Pojištění prodloužené záruky

FORTEGRA Pojištění finanční ztráty na vozidle

FORTEGRA Pojištění finanční ztráty na vozidle D2C

FORTEGRA Pojištění DEFEND Technical Control

FORTEGRA Pojištění DEFEND Key Protect

Generali Česká pojišťovna Sdružené pojištění vozidel – flotily

Generali Česká pojišťovna Sdružené pojištění vozidel

Generali Česká pojišťovna Sdružené pojištění vozidel – retail

HVP Autopojištění HAV

HVP Autopojištění POV

HVP Pojištění oprav pozáruční vady motorových vozidel

KOOP Doplňkové pojištění vozidla

KOOP Havarijní pojištění vozidla

KOOP Informace o produktu právní ochrana

KOOP Komplexní pojištění vozidla

KOOP Pojištění Provoz vozidla

Pillow Pojištění vozidel

PVZP Pojištění vozidel Jízda

Slavia Pojištění vozidel

UNIQA AutoGO

UNIQA GAP

UNIQA Havarijní pojištění

UNIQA Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

UNIQA Právník do auta

Ipid dle pojišťovny

INTER PARTNER ASSISTANCE - AXA Assistance( od 1.2.2019)
D. A. S. (OD 18.7.2023)
Generali Česká pojišťovna (od 1.2.2019)

Generali Česká pojišťovna – bytové domy

Generali Česká pojišťovna Cestovní pojištění

Generali Česká pojišťovna Pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatel

Generali Česká pojišťovna Pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatel (2014)

Generali Česká pojišťovna Pojištění odpovědnosti dopravce a zasilatel (2020)

Generali Česká pojišťovna Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů – skupinová smlouva (2020)

Generali Česká pojišťovna Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů (2005)

Generali Česká pojišťovna Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů – skupinová smlouva (2014)

Generali Česká pojišťovna Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů – skupinová smlouva (2018)

Generali Česká pojišťovna Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů (2014)

Generali Česká pojišťovna Pojištění strojů a elektroniky (2005)

Generali Česká pojišťovna Pojištění strojů a elektroniky (2014)

Generali Česká pojišťovna Pojištění strojů a elektroniky (2018)

Generali Česká pojišťovna Pojištění strojů a elektroniky (2020)

Generali Česká pojišťovna Sdružené pojištění vozidel – flotily

Generali Česká pojišťovna Sdružené pojištění vozidel

Generali Česká pojišťovna Sdružené pojištění vozidel – retail

Generali Česká pojišťovna Pojištění koní

Generali Česká pojišťovna Pojištění lesních porostů

Generali Česká pojišťovna Zemědělské pojištění

Hasičská vzájemná pojišťovna (OD 1.2.2019)

HVP Komplexní pojištění občanů – domácnost

HVP Komplexní pojištění občanů – stavby

HVP Pojištění odpovědnosti občanů

HVP Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance způsobenou zaměstnavateli

HVP Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu práva myslivosti

HVP Rodinné úrazové pojištění

HVP Skupinové úrazové pojištění

HVP Pojištění bytových domů – elektronika

HVP Pojištění bytových domů – movité věci

HVP Pojištění bytových domů – skla

HVP Pojištění bytových domů – stavby

HVP Pojištění bytových domů – stroje a strojní zařízení

HVP Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty při přepravě poslem

HVP Pojištění členů orgánů soukromých společností pro případ odpovědnosti za škodu

HVP Pojištění D&O

HVP Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví bytového domu

HVP Pojištění odpovědnosti za finanční škodu

HVP Pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele sociálních služeb

HVP Pojištění odpovědnosti za újmu při dobrovolnické činnosti

HVP Pojištění odpovědnosti za újmu při rekvalifikaci

HVP Pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti

HVP Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vedoucím mladých hasičů

HVP Pojištění podnikatelů – elektronika

HVP Pojištění podnikatelů – přerušení provozu

HVP Pojištění podnikatelů – silniční přeprava nákladu

HVP Pojištění podnikatelů – skla

HVP Pojištění podnikatelů – stavby

HVP Pojištění podnikatelů – stroje a strojní zařízení

HVP Pojištění podnikatelů – výstavy

HVP Pojištění podnikatelů FORTEL – majetek

HVP Pojištění podnikatelů FORTEL – odpovědnost

HVP Pojištění samosprávných celků – cennosti při přepravě poslem

HVP Pojištění samosprávných celků – elektronika

HVP Pojištění samosprávných celků – přerušení provozu

HVP Pojištění samosprávných celků – silniční přeprava nákladu

HVP Pojištění samosprávných celků – skla

HVP Pojištění samosprávných celků – stavby

HVP Pojištění samosprávných celků – stroje a strojní zařízení

HVP Pojištění samosprávných celků – výstavy

HVP Pojištění samosprávných celků – movité věci

HVP Pojištění samosprávných celků – odpovědnost

HVP Pojištění za újmu JSDHO

HVP Pojištění za újmu na akcích pořádaných SH ČMS

HVP Autopojištění HAV

HVP Autopojištění POV

HVP Pojištění hospodářských zvířat

HVP Pojištění koní

HVP Pojištění lesů

HVP Pojištění zemědělských plodin

HVP Pojištění oprav pozáruční vady motorových vozidel

Pillow (OD 1.2.2019)

ARCHIV DLE POJIŠŤOVEN

AXA POJIŠŤOVNA, A.S. (OD 1.2.2019 DO 31.8.2021)
MAXIMA pojišťovna, a.s. (od 1.2.2019 do 20.1.2020)
Pojišťovna Patricie, a.s. (od 1.2.2019 do 20.1.2020)

dokumenty ke stažení

 

Garance spokojenosti

spokojených klientů

let zkušeností

%

profesionalita

Chtějte to nejlepší

Naši poradci vám vyberou ten nejlepší produkt na trhu s ohledem na vaší situaci a potřeby.

GDPR

2 + 3 =

info@comfort-servis.cz

+420 774 262 419