Pojištění podnikatelů

Váš business v bezpečí

Pojištění podnikatelů chrání malým i velkým podnikatelům jejich firemní majetek, výrobní prostředky a řeší i případné nároky poškozených, způsobené jejich činností nebo produkty.

Konkrétní nabídka balíčku pojistných produktů závisí na oboru podnikání, velikosti podniku, pojištěných rizicích a požadovaném pojistném krytí. Rádi vás navštívíme, abychom zjistili vaše potřeby, analyzovali současný stav a vytvořili optimální pojistný program.

 Podnikejte bez obav z toho, co přijde.

 

typy pojištění pro podnikatele

 

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

V závislosti na nabídce konkrétní pojišťovny může pojištění odpovědnosti podnikatelů obsahovat například:

  • náhradu újmy způsobené podnikatelskou činností jiným fyzickým a právnickým osobám – např. škody na zdraví, životě nebo majetku
  • náhradu škody způsobené výrobkem koncovému uživateli – např. úhrada zdravotní péče
  • náhradu škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem nemovitosti
  • náhradu škody vzniklé na věcech zaměstnanců

Pojištění majetku podnikatelů

Pojištění majetku podnikatelů kryje podobná rizika jako občanská pojištění nemovitosti či domácnosti. Jedná se tedy o pojistné krytí rizik způsobených živelnými pohromami, krádežemi, vloupáním nebo vandalismem. Konkrétně lze pojistit například:

  • nemovitosti – stavby, haly, budovy
  • movité věci – technologická zařízení, zásoby materiálu apod.
  • leasing – vše pronajaté a zapůjčené 
  • dokumentaci nebo software

Garance spokojenosti

spokojených klientů

let zkušeností

%

profesionalita

Chtějte to nejlepší

Naši poradci vám vyberou ten nejlepší produkt na trhu s ohledem na vaší situaci a potřeby.

GDPR

11 + 5 =

info@comfort-servis.cz

+420 774 262 419

Komplexní služby