Ukradené škeble a zapálený altán. Pojištění municipálního majetku má smysl!

Srp 14, 2023

Léto. Čas rekreace, ohňů, fesťáků, pití piva, poslouchání muziky. Ale i velkého náporu na městský majetek. Na webu firmy Eurovalley, zabývající se pojištěním a risk managementem, nedávno zveřejnili zajímavé výsledky svého vlastního průzkumu: I když 100 % českých měst a obcí pravidelně řeší následky vandalismu ale i povodní a nejrůznějších nehod, v 73 % případů pojistka obvykle nepokryje celou škodu. 54 % měst a obcí platí nevýhodně za pojištění víc, než musí a 81 % měst i obcí by za stejný objem poplatků dosáhlo na výrazně vyšší krytí, přičemž asi 52 % uzavřených pojistek neodpovídá skutečné hodnotě obecního majetku a dokonce často ani současné platné legislativě!

Určitě to znají všichni starostové nebo primátoři. Poničený městský majetek, škody na veřejném prostranství apod. Například krajská metropole Plzeň zareagovala na nárůst vandalismu v posledních letech spuštěním preventivní informační akce určené občanům téměř dvousettisícové aglomerace. Plzeňský problém se velkou měrou týká městských rekreačních oblastí. Přičemž vandalstvím není jen obligátní nepořádek a rozsypané odpadky z převrácených košů. Patří sem také rozdělávání ohňů na nevhodných místech, podpalování dřevěných odpočinkových altánů, poškozování herních nebo cvičebních prvků. Přitom jen správa a údržba rekreační oblasti Bolevecké rybníky i plzeňských městských parků a lesoparků vyjde město Plzeň ročně na miliony korun. Poničené lavičky nebo informační tabule a dokonce vytrhané dopravní značky nebo podpálený altán, kdy vznikla škoda přes 50 tisíc korun, se vloni týkaly už i lokalit jako je Zábělá nebo Špitálský les. Problém narostl zejména v období COVIDu, kdy tyto prostory v rozmezí dvou let představovaly pro obyvatele města téměř jedinou možnost rekreačního vyžití. Nárůst počtu cizinců v souvislosti s pracovními nabídkami v městské průmyslové zóně, který prudce vzrostl zejména po vypuknutí války na Ukrajině, specifické zvyklosti i kulturní potřeby těchto příchozích se zase odrážejí ve zvýšené návštěvnosti uvedených lokalit, kdy už nejde o rekreaci a akce skupinek 20 – 30 osob, ale velkých skupin o 100 – 150 osobách s ohni zapalovanými mimo povolená místa a zábavou, která nezůstává bez následků. Přičemž nemusí jít samozřejmě o záměr, ale třeba jen o pouhou neznalost. Velmi specifickým druhem vandalismu je také pytláctví, zejména chytání ryb v městských rybnících, čímž vznikají další škody. Nejkurioznějším případem vandalismu se stal lov škeblí v Boleveckém rybníku, kdy dvě postarší vietnamské ženy plnily igelitové tašky nalovenými škeblemi a zasahující policie, před níž dotyčné ženy předstíraly plavání, zajistila na břehu další tašky plné zmíněných a pravděpodobně také chráněných živočichů. Každé město či obec by dokázaly najít spousty vlastních příkladů.

Tzv. pojištění municipality neboli měst a obcí nabízí řada pojišťoven. Přičemž je možné pojistit škody vzniklé při výkonu veřejné správy nebo i kanceláře obce a jejich vybavení, jako jsou třeba počítače. Zkušené pojišťovny již za léta praxe vědí, co a jak. Dokáží pracovat i s velikostí obce a především riziky, které v dané lokalitě hrozí. Navíc samozřejmě umí pojistit i nejrůznější městské organizace, které jsou se správou daného osídlení spjaté; jako příklad lze uvést městskou policii. Samozřejmostí je krytí běžných škod, ale je možné nechat si pojistit také obecní či městské investiční akce svázané s úvěry či dotacemi. O pojištění odpovědnosti a ochrany majetku nemluvě. I když se zde nabízí také otázka, zda nabízená pojištění, která jsou z podstaty komerční, nejdou proti principu veřejné správy, odpověď je jednoznačná: Naopak! Investice do kvalitního a efektivního pojištění v konečném důsledku ušetří velké množství rozpočtových rezerv, které by jinak padly na nápravu způsobené škody. Přičemž výše uvedené příklady ukazují, že poškozování městského majetku je vždy pouze otázkou času.

Zdroje: O pojištění.cz, Plzen.eu, Eurovalley.cz, ČSOB pojišťovna