Pojištění majetku

i váš majetek si zaslouží ochranu

Celý život si s láskou budujete a zařizujete svou domácnost či pečujete o dům. Můžou ale nastat situace, které Vaší celoživotní péči obrátí vniveč. Může to mít nejrůznější příčiny  – od živelních pohrom až po návštěvu nějakého nenechavce. Vhodně zvolené pojištění domácnosti či nemovitosti Vás před takovými riziky ochrání.

Povinné ručení je ze zákona povinné a jeho odpovědný výběr Vás spolehlivě ochrání v situaci, kdy svým vozidlem způsobíte škodu někomu jinému. Pamatovat byste ale měli i na situaci, kdy na vozidle vznikne škoda Vám,  přičemž tato škoda nemusí být způsobena pouze dopravní nehodou. Havarijní pojištění Vás tak chrání nejen před zničením či poškozením Vašeho vozidla, ale i před jeho odcizením.

Hrající si děti, chvilka Vaší nepozornosti nebo špatně zvolený pracovní postup či nedbalost mohou vyústit třeba i ve značně vysokou škodu, kterou Vy nebo členové Vaší rodiny způsobí někomu jinému. Povinnost uhradit takovou škodu Vám ulehčí pojištění odpovědnosti.

 

Co pro vás můžeme udělat:

 

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se na rozdíl od pojištění nemovitosti vztahuje na škody způsobené na vnitřním vybavení. Kryje škody způsobené živelnými pohromami, haváriemi inženýrských sítí nebo v případě, že vaší domácnost někdo vykrade. Cena pojištění závisí především na rozsahu pojistného krytí a pojistné částce. Pojistit lze i rekreační domácnost.

Zjistit více

povinné ručení, havarijní pojištění

Povinnost platit povinné ručení má každý, kdo vlastní nebo provozuje motorové vozidlo. Povinné ručení kryje škody, které vy způsobíte na silnici jiným osobám. Havarijní pojištění kryje škody na motorovém vozidle, způsobené zničením, poškozením nebo odcizením vozidla a sjednává si ho majitel vozidla.

Zjistit více

pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti se na rozdíl od pojištění domácnosti, které kryje škody na vnitřním vybavení, vztahuje na škody, způsobené na nemovitosti jako takové. V rámci tohoto pojištění je pak možné pojistit takřka libovolnou nemovistost – rodinný nebo bytový dům, nebytovou jednotku, garáž, chatu nebo chalupu. Cena pojištění je závislá na sjednaném rozsahu pojistného krytí a výše pojistného plnění.

Zjistit více

pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti vás ochrání při škodě, kterou způsobíte ve svém zaměstnání, povolání nebo v běžném občanském životě. Pojištění odpovědnosti za škody slouží ke krytí škod, které vznikly třetí osobě činností pojištěného. Může být sjednáváno samostatně nebo formou připojištění, například k pojištění domácnosti.

Zjistit více

Garance spokojenosti

spokojených klientů

let zkušeností

%

profesionalita

Chtějte to nejlepší

Naši poradci vám vyberou ten nejlepší produkt na trhu s ohledem na vaší situaci a potřeby.

GDPR

8 + 3 =

info@comfort-servis.cz

+420 774 262 419