Středoškoláci, POZOR na pojišťovnu!

Zář 20, 2023

Každý rok v září logicky přibývají noví studenti středních škol. Tím ale vzniká povinnost nahlásit tuto skutečnost na pojišťovnu. Je potřeba tak učinit již na začátku školního roku. Pokud se tak nestane, mohou být rodiče kontaktováni pojišťovnou s výzvou na úhradu pojistného za dítě.

Takovouto skutečnost bohužel mnohdy rodič neví. Částečným důvodem může být to, že některé školy se o nahlášení studentů na pojišťovnu postarají samy. Není to však povinností škol. Ta jim zanikla již dávno, tedy pokud toto některé školy automaticky vyřizují, je to pouze z jejich dobré vůle. Je dobré si tuto informaci ověřit před nástupem Vašeho dítěte do školy.

Nezanedbejte tuto povinnost, částky vyžadovaného pojistného totiž nejsou úplně zanedbatelné. Rodič je povinen takto učinit nejpozději do 8 dnů od skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za dítě pojistné.

Jak to provést?

Stačí vzít potvrzení o studiu a odnést ho do příslušné pojišťovny. Pojistné bude na základě potvrzení o studiu dítěti placeno dále státem.

Stát je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění do 26. roku věku dítěte v případě, že stále setrvává ve studiu nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání (popř. vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz) či z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemůže vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Samozřejmě existuje zákon, který toto upravuje.

Pokud nechcete být mezi případy, které na tuto nevědomost doplatili. Doporučujeme zachránit situaci, dokud je ještě čas!

Zdroje: vzp.cz, novinky.cz, zpravy.aktualne.cz