Pozor na smrtelné nehody, pozůstalí by měli jednat především s rozmyslem

Čvn 28, 2023

98 460 dopravních nehod vyšetřovala jen vloni Policie České republiky. Pokud jde o následky těchto událostí, 22 452 osob bylo zraněno lehce, 1 734 osob těžce a 454 osob při těchto nehodách přišlo o život. Právě úmrtí při dopravní nehodě patří k nejsmutnějším událostem při řešení výplaty pojistné náhrady. Jak říká motoristické přísloví, „plechy vyklepeš, život nenahradíš“. I když pro letošní rok ještě nejsou zpracovány komplexní statistiky nehodovosti, policisté ani hasiči se netváří, že by to mělo být lepší. Stále častěji také čteme o nehodách pod vlivem alkoholu, včetně nehod smrtelných. Zde bývají nejhorší ty nehody, které způsobí nezodpovědný řidič pod vlivem nevhodných látek, ale životem zaplatí nevinní.

Ztráta blízkých při nehodě bývá nelehkou záležitostí pro obě strany, jak pozůstalé, tak pracovníky pojišťoven, kteří mají na starost vyřízení takového případu. Navíc se obvykle řešení odehrává v termínech, kdy je vše pro pozůstalé ještě velmi živé a bolestivé. Do toho se musejí zabývat veskrze praktickými věcmi, jako je nárok na odškodnění. Přičemž je jasné, že finance pouze mohou zmírnit ekonomické dopady na rodinu, citovou bolest neumenší a zesnulého nenavrátí. V nejtragičtějších případech, kdy rodina přijde třeba o živitele, zůstává například manželka, která v rámci rozdělení rodinných rolí upřednostnila péči o děti namísto budování vlastní kariéry, zcela bez prostředků.

Pokud tedy někdo ztratí blízké v rámci dopravní nehody, kterou jednoznačně nezavinil, blízcí pozůstalí mají právo nejen na odškodnění za duševní útrapy, ale také celou řadu dalších náhrad. To vše mohou žádat po viníkovi nebo jeho pojišťovně. Zásadní roli zde hraje určení viny. Odborníci radí obrátit se spíše na viníkovu pojišťovnu, která stejně v konečném důsledku bude tyto záležitosti hradit za něj z povinného ručení. Pokud by se zjistilo, že viník byl tak nezodpovědný, že ani neměl sjednáno příslušné zákonné pojištění, bývá standardní praxí obrátit se na Českou kancelář pojistitelů, která za tímto účelem spravuje příslušný garanční fond. V uvedeném případě je možné podat žádost, aby náhrada škody byla vyplacena právě z tohoto fondu.

Právníci, na které se případní pozůstalí obrací, rozlišují v zásadě tyto možné vzniklé situace:

  • Vymáhání odškodnění od pojišťovny, u které bylo pojištěno vozidlo viníka nehody;
  • Zahájení trestního řízení vůči viníkovi nehody
  • Vymáhání finanční kompenzace od viníka, zejména v případě, kdy škoda překročila rámec odškodnění sjednaný v povinném ručení.

Co vše je možné nárokovat? Obvykle se vyplácí zejména odškodnění duševních útrap. Na toto odškodnění mají nárok nejbližší příbuzní zemřelého jako jsou jeho děti, rodiče, manžel, manželka, vnuci apod. Podmínky tohoto odškodnění jsou určeny v Novém občanském zákoníku. Pokud jde ovšem o stanovení určitých částek vyplývajících z autonehody, zde již záleží na příslušné judikatuře. Lze říci, že v roce 2023 se tyto částky pohybují v těchto relacích: V případě blízkého příbuzenství, tedy vztahu jako jsou rodiče, manžel, manželka, partner, nebo děti se tato částka pohybuje mezi 600 000 Kč a 1 000 000 Kč pro každého z uvedených pozůstalých. Pokud budou toto odškodnění chtít nárokovat i další příbuzní, např. snacha, teta apod., důležitým kritériem jsou zde funkční rodinné vztahy a to, jaký bude mít na tyto osoby reálný dopad úmrtí dané osoby. Nutno ovšem podotknout, že u těchto dalších příbuzných se částka za odškodnění značně snižuje. Na druhé straně, odškodnění nemá řešit jen duševní útrapy pozůstalých, k jeho cílům patří i řešení dalších nutných nákladů: Na zajištění pohřbu, ale hlavně také pro výživné určené závislým pozůstalým.

Pokud jde o náklady na zajištění pohřbu, ty mohou zahrnovat kompletně všechny potřebné poplatky. Na uspořádání pohřbu, zajištění pomníku, poplatky spjaté s pohřbem, ale také zajištění pohřební hostiny nebo pronájem hrobu či místa k uložení urny.

Náhrady řešící výživné se zase vztahují na všechny pozůstalé, jimž zesnulý při dopravní nehodě poskytoval nebo měl za povinnost poskytovat nezbytnou výživu. To se týká především nezletilých děti zemřelého, ale také jeho partnera nebo partnerky. Výpočet uvedené náhrady vychází z rozdílu mezi vdovským nebo sirotčím důchodem a reálnou výší výživného, jaké by zesnulý i nadále poskytoval, pokud by nedošlo ke škodní události se smutným koncem.

Někdy může sehrát klíčovou roli právě trestní řízení. Obecně platí, že viníci nehody bývají v takovém případě stíháni pro usmrcení z nedbalosti. Pojišťovna obvykle v takovém případě pečlivě zkoumá všechny dostupné dokumenty trestního řízení, zabývá se okolnostmi vzniku nehody, zajímají ji posudky, dokumentace, expertízy i důkazy. Pozůstalí by se tedy měli, navzdory žalu, který prožívají, do tohoto procesu maximální možnou měrou zapojit. Z hlediska práva mají také řadu možností, třeba i nahlížet do spisu. Určitě je dobré nechat se v takovém případě zastupovat profesionálem, optimálně zkušenou advokátní kanceláří. Určitě je třeba, aby pozůstalí byli v kontaktu se svým právníkem a zůstali bdělí! Jakékoliv soudní stanovení spoluviny zemřelého v případě průběhu nehody má za důsledek i odpovídající krácení výplat odškodného. Což může být pro pozůstalé velmi nemilým překvapením!

Samozřejmě, každý z případů má své individuální charakteristiky, ale obecně lze říci, že řada viníků upřednostňuje mimosoudní vyrovnání, místo aby se vystavovali dalšímu traumatizujícímu soudnímu řízení v souvislosti s nehodou, kterou způsobili a která skončila tragicky. Samozřejmě, je dobré vést v patrnosti riziko možného promlčení.

Právníci rovněž varují před lovci nehod, kteří nabízejí své služby, nezřídka nekvalitní a předražené ve chvíli, kdy jsou pozůstalí nejvíce zranitelní. Platí zde pravidlo, že právní zastoupení je třeba vyhledat s rozmyslem a v klidu.

Kam na výlet o prázdninách?! Na hrad Bečov za relikviářem svatého Maura!

Relikviář svatého Maura je naprosto výjimečnou zlatnickou památkou u nás. Někdy se uvádí, že nejcennější hned po korunovačních klenotech. Navíc se k němu váže také neuvěřitelný detektivní příběh! V roce 1984 oslovil Československou republiku americký obchodník Danny Douglas s tím, že měl zájem vyvézt pro svého klienta z tehdejšího socialistického státu jistou ukrytou památku, která historicky nesouvisela s Českem. Nabízel za to velké peníze.  Na základě minima indicií se kriminalistickému týmu Františka Maryšky podařilo památku vytipovat a 5. listopadu 1985 dokonce nalézt v zásypu bečovské hradní kaple! Byla to naprostá bomba, rozhodně největší nález 20. století v tehdejším Československu. V roce 1991 byla tato památka nevyčíslitelné hodnoty zrestaurována a dnes ji mohou obdivovat tisíce návštěvníků ve speciální trezorové místnosti hradu Bečova nad Teplou, který leží asi 10 km od Karlových Varů při cestě na Plzeň. Relikviář byl vyroben ve středověku pro benediktinský klášter ve Florennes (Belgie). Roku 1838 poškozenou památku zakoupil Alfréd de Beaufort-Spontin. Beaufortové vlastnili bečovský hrad až do roku 1945. Hrad museli opustit kvůli kolaboraci s Němci, a tak relikviář na hradě narychlo ukryli. Zde pak ležel v zemi téměř 40 let!

Zdroje: O Pojištění, cz, hszscr.cz, Dopravní nehody – Aleje.org, Bečov nad Teplou (oficiální web hradu)