Muži mají převážně smůlu aneb Kdo více vychovával děti?

Čvn 20, 2023

Od září loňského roku bylo možné požádat úřady o navýšení starobního důchodu o tzv. výchovné, tedy částku zohledňující podíl penzionovaného seniora na výchově dítěte. Toto výchovné se začalo vyplácet od 1. ledna roku 2023. Ženám, pobírajícím důchod, se výchovné přiřadilo téměř automaticky. Muži o ně museli zažádat. To se týká i všech, kdo do důchodu vstupují. K žádosti o výchovné jsou povinni přiložit čestné prohlášení, že v daném období dítě vychovávali převážnou měrou oni.  Zde se ale ukázal problém! Muži totiž mnohdy na tuto částku, pětistovku měsíčně za vychované dítě, nemají nárok přiznán.

Podobné případy podrobně přinášela také média: Pan X. po smrti manželky podal žádost na Českou správu sociálního zabezpečení. Od úředníků se dozvěděl, že jeho žena zemřela až v době, kdy jejich děti už byly dospělé a měly své rodiny. S tím, že hlavní břemeno péče o společné děti nesla ona. Pokud by bývala zemřela třeba když jim byly tři nebo čtyři roky, situaci by to radiálně měnilo, a pan X. by na svých pět set korun výchovného dosáhl. Sociálka obdobné situace vysvětluje tak, že pokud zjevně největší břemeno péče o děti nesla manželka, po její smrti nemá pozůstalý manžel nárok na zvýšení procentní výměry svého starobního důchodu. Tečka a razítko.

Ke svému rozhodování volí úředníci sociálky následující postup: Podívají se do uchovávaných údajů na to, kdo z penzionovaných rodičů měl v dané době největší výpadek příjmů. To se ale v minulosti týkalo především žen. Tudíž bylo právo na výchovné přiřknuto jim. Když pak dotyčná zemřela, s její smrtí zaniklo také právo na pobírání výchovného. A pokud muž v záznamech skutečně žádný výpadek příjmů nevykázal, má zkrátka smůlu. Jde totiž o to, aby v historii pojištění sledovaných Českou správou sociálního zabezpečení bylo možné identifikovat znaky výchovné péče, tedy nejčastěji zřetelný pracovní výpadek na úkor budování vlastní kariéry. A výchovné se mezi partnery po smrti jednoho z nich nepřevádí.

Výchovné představuje určenou stanovenou částku. Ta byla pro rok 2023 stanovena na 500 Kč měsíčně. Tato částka se samozřejmě násobí počtem vychovaných dětí. Měla-li tedy rodina tři děti, což dnes bývá poměrně běžné, může dostat vychovávající rodič přilepšení až ve výši 1 500,- Kč. Tato částka dotyčnému penzistovi také trvale zvýší procentní výměru jeho starobního důchodu. To platí jak pro důchod řádný, tak předčasný. Do budoucna se také počítá s valorizací přiřknuté částky.

Výchovné zjednodušeně náleží tomu, lhostejno zda ženě nebo muži, kdo měl na výchově dítěte nebo dětí zjevně v rámci rodiny největší podíl. Platí to i v případě osvojených dětí nebo dětí v pěstounské péči.  Přičemž se počítá i s tím, že nárokující osoba pečovala o dítě či děti v době před dosažením nároku na starobní důchod, a to nejméně po dobu deseti let. Čas ukončení výchovy bývá totožný s dosažením zletilosti dítěte. Pokud jde o invalidní důchodce, ti mají nárok na výchovné až poté, co se jejich invalidní důchod přetransformuje v důchod starobní. Výchovné si mohou nárokovat i občané cizích zemí, pokud je jim přiznán český důchod. Výchovné se pak procentuálně snižuje, pokud v Česku odpracovali méně, než stanovily podmínky.  Bez nutnosti požádat o výchovné vyplácí sociálka aktuálně kolem 1,4 milionu žen. O příspěvek zažádalo ještě více než 22 tisíc jiných osob, přičemž nelze rozlišit, kolik z tohoto počtu představují muži a kolik ženy, co byly třeba na invalidním důchodu. Vyloženou lahůdkou je pak zkoumání situace v případě rozhádaných rozvedených rodičů. Pokud jde o náš uvedený příklad, pan X. má samozřejmě možnost vznést nárok na uplatnění opravného prostředku u svého případu. Sám ale příliš v možnost zvratu nastálé situace nedoufá.

Zdroje: Deník.cz, MPSV-cz