Pojištění proti osamělosti

Říj 19, 2022

 V Japonsku přišli s novým poněkud neobvykle vyhlížejícím produktem na trhu pojišťovnictví. Jde o pojištění pro případ „osamělé smrti“. Pojistitel se zavazuje převzít náklady, které by v souvislosti s úmrtím seniora vznikly například bytovému družstvu a nepodařilo by se najít žádné nejbližší příbuzné. Mohlo by najít takové pojištění uplatnění i v České republice? Osamělost seniorů patří k novodobým civilizačním problémům!

Japonská pojišťovací společnost Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. (běžně nazývaná jen Tokio Marine Nichido; patří k největší soukromé pojišťovací skupině v Japonsku) nabídla zcela nový a zdánlivě neobvyklý exoticky vyhlížející produkt. Jde o pojištění pro případ „osamělé smrti“. Počet izolovaných seniorů nad 65 let v japonské společnosti neustále narůstá. Svým způsobem jde o trend zaznamenaný prakticky v celém vyspělém světě. Pokud takový senior zemře, čeká majitele bytu, bytové družstvo nebo příslušný úřad nejen papírování, ale i praktické věci jako vyklizení bytu, provedení dezinfekce, dezodorizace (odstranění pachů) i celkový úklid biologického a toxického materiálu. Zejména pokud se tělo zesnulého nacházelo v bytě již nějakou dobu. Problém vzniká především, když se nepodaří nalézt nejbližší žijící příbuzné. Obvykle nejde o levnou záležitost. Podle údajů samotné pojišťovny může součet všech nezbytných úkonů vyjít i na více než milion jenů (což je okolo 177 500 korun). S novým typem pojištění se pojistitel zavazuje vzít veškeré náklady na sebe. Platby zahrnují vyklizení, čištění a dezinfekci bytu i další nezbytné úkony spojené s přípravou prostoru k nabídnutí dalším zájemcům o bydlení. Z pojištění se hradí i náklady na advokáty a notáře, pověřené vyhledáváním možných dědiců. Počet japonských seniorů nad šedesát pět let, žijících v „jednočlenné domácnosti“, ovšem dramaticky vzrůstá. Podle tokijského magistrátu zemřel v hlavním městě jen za rok 2019 úděsný počet 3 913 starších osob (z celkového počtu 13 960 236 obyvatel velkoměsta) bez blízkých osob a příbuzných. Ve srovnání s rokem 2017 toto číslo vzrostlo o obrovských 80%!

Uplatnilo by se podobné pojištění také v Česku? Co do osamělosti seniorů, zaujímáme v Evropě nelichotivá přední místa. Osaměle u nás žije každý pátý důchodce. Jednočlenné domácnosti v České republice obývá kolem 750 000 seniorů. Převažují ženy.