Pojistné plnění pojišťoven

Kvě 18, 2022

Jaké chyby dělají klienti nejčastěji?

  1. Častým případem bývá hlášení pojistné události, která je v nesouladu s pojistnými podmínkami. Klient tedy pro tuto událost není pojištěn. Konkrétně například pozor na definici ÚRAZ a NEMOC.
  2. Stává se také opak, kdy klient škodu vůbec nenahlásí, protože se v uzavřeném pojištění neorientuje a ani neví, zda je pro danou situaci pojištěný.
  3. Jedním z nejčastějších důvodů neplnění ze strany pojišťovny ale bývá alkohol. A protože je u pojistek vyloučen, klient už by si měl být předem vědom toho, že od pojišťoven v tomto případě nemůže čekat jakoukoliv součinnost a jeho hlášená pojistná událost bude bez prodlení zamítnuta.
  4. Na co byste si měli dát také pozor u pojistných událostí v případě poškození vozidla, je propadlá technická kontrola (STK). Pojišťovna v tomto případě samozřejmě neplní a plnit nebude, protože nemá aktuální a platné informace o technickém stavu Vašeho vozidla.
  5. U tzv. „pojistek na blbost“ dbejte na fakt, že zavinění je náhoda. Pokud totiž například vytopím sousedy, protože praskne hadička v mém bytě, mou chybou je, že jsem nedbal na její kontrolu a včasnou výměnu. Pokud bych jí ale před vytopením měnil já sám a nejsem vyloženě instalatér, pojistná událost už nevznikne na základě náhody ale mého vlastního zavinění a pojišťovna tak plnit jednoznačně nebude, protože se nejednalo o náhodu.

Co se týká vyplácení pojistného plnění, je také dobré již při podpisu věnovat pozornost podmínkám lhůty vyplácení. Některé pojišťovny s vyplacením příliš neotálejí, za to některé čekají až do doby ukončení např. léčby, a to může být například i pár let. Jednají tak s ohledem na posouzení míry trvalých následků.

JK