Pojištění osob
Jste zde: Úvod ⁄ Pojistné produkty ⁄ Pojištění osob

Úrazové pojištění

Úrazy s sebou mohou přinášet kromě nepříjemných zážitků také životní komplikace, které mohou zkomplikovat finanční situaci pojištěného a/nebo jeho rodiny. Pokud je úrazové pojištění správně nastaveno, může pokrýt ztrátu příjmu a náklady spojené s úrazem a jeho léčbou.

Jaká rizika kryje úrazové pojištění

V závislosti na sjednaných podmínkách pojistné smlouvy může úrazové pojištění krýt tato rizika:

  • smrt následkem úrazu
  • trvalé následky úrazu
  • invalidita způsobená úrazem
  • léčení úrazu (pojišťovna během této doby vyplácí denní odškodné)

Výše pojistného plnění je závislá na sjednaných podmínkách konkrétního pojištěného rizika. V případě hospitalizace je pak vyplácena sjednaná denní dávka. Toto plnění však může být podmíněno určitou minimální délkou hospitalizace.

Následky úrazu jsou potom kryté podle oceňovacích tabulek, kdy je každý následek úrazu procentuálně ohodnocen.

Levnější nebo dražší pojištění?

Výše pojistného se zpravidla odvíjí od sjednané pojistné částky. Příliš levné pojištění se nakonec nemusí vyplatit, protože obvykle znamená také nižší pojistné plnění.

Na výši pojistného má vliv také Vaše zaměstnání, pokud s sebou nese také vyšší riziko úrazu, provozované sportovní aktivity atd. Podle těchto kritérií je pak pojistník zařazen do určité rizikové skupiny, na základě které se určuje také výše pojistného. 

Poradci Comfort servisu Plzeň s.r.o. Vám poradí a pomohou vybrat nejlepší úrazové pojištění dle individuálních požadavků právě pro Vás.

Volejte +420 774 262 419

Zpět

Chci více informací

Mám zájem o:

Aktuality

Naši partneři