Pojištění podnikatelů
Jste zde: Úvod ⁄ Pojistné produkty ⁄ Pojištění podnikatelů

Pojištění podnikatelů

Pojištění podnkatelů a jejich majetku tvoří zpravidla balíček několika různých pojistek. Mezi nejčastější součásti těchto pojistných balíčků potom patří pojištění odpovědnosti podnikatelů nebo pojištění strojů a techniky.

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

V závislosti na nabídce konkrétní pojišťovny může pojištění odpovědnosti podnikatelů obsahovat například:

  • náhradu újmy způsobené podnikatelskou činností jiným fyzickým a právnickým osobám – např. škody na zdraví, životě nebo majetku
  • náhradu škody způsobené výrobkem koncovému uživateli – např. úhrada zdravotní péče
  • náhradu škody vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem nemovitosti
  • náhradu škody vzniklé na věcech zaměstnanců

Pojištění majetku podnikatelů

Pojištění majetku podnikatelů kryje podobná rizika jako občanská pojištění nemovitosti či domácnosti. Jedná se tedy o pojistné krytí rizik způsobených živelnými pohromami, krádežemi, vloupáním nebo vandalismem. Konkrétně lze pojistit například:

  • nemovitosti – stavby, haly, budovy
  • movité věci – technologická zařízení, zásoby materiálu apod.
  • leasing – vše pronajaté a zapůjčené 
  • dokumentaci nebo software
Konkrétní nabídka balíčku pojistných produktů závisí na oboru podnikání, velikosti podniku, pojištěných rizicích a požadovaném pojistném krytí. Rádi Vás navštívíme, abychom zjistili Vaše potřeby, analyzovali současný stav a vytvořili optimální pojistný program.

Poradci Comfort servisu Plzeň s.r.o. Vám poradí a pomohou vybrat nejlepší pojištění podnikatelů dle individuálních požadavků právě pro Vás.

Volejte +420 774 262 419

Zpět

Chci více informací

Mám zájem o:

Aktuality

Naši partneři