Pojištění osob
Jste zde: Úvod ⁄ Pojistné produkty ⁄ Pojištění osob

Životní pojištění

Životní pojištění slouží především k zajištění rodiny a sebe sama. Chrání jednotlivce i jeho rodinu před finančními důsledky nejrůznějších životních situací. Životní pojištění vás uchrání proti riziku smrti, trvalé invalidity nebo smrti úrazem. Vybrat si můžete mezi pojištěním rezervotvorným (investiční, kapitálové) a rizikovým životním pojištěním.

Úrazové pojištění

Úrazy s sebou mohou přinášet kromě nepříjemných zážitků také životní komplikace, které mohou zkomplikovat finanční situaci pojištěného a/nebo jeho rodiny. Pokud je úrazové pojištění správně nastaveno, může pokrýt ztrátu příjmu a náklady spojené s úrazem a jeho léčbou.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je určeno pro krytí rizik, hrozících během zahraničních cest nebo dovolených. Jeho základem je krytí léčebných výloh, ale je k němu možné sjednat i celou řadu připojištění. Na cenu cestovního pojištění mají vliv zejména sjednané pojistné limity a cílová destinace. Nabízíme Vám možnost sjednání cestovního pojištění online.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je nástupcem penzijního připojištění, které se pro nové klienty uzavřelo v roce 2012. Doplňkové penzijní spoření je podporováno státem, kdy učastník doplňkového penzijního spoření získává ke svým úložkám také státní příspěvek. Přispívat vám může rovněž váš zaměstnavatel. Oproti penzijnímu spoření není v doplňkovém penzijním spoření nožné vyplácení výsluhové penze a jednorázové výplaty peněz v 60 letech věku účastníka. Jednorázová výplata je tak možná až v okamžiku dosažení důchodového věku.

Naši partneři