Neživotní občanské pojištění
Jste zde: Úvod ⁄ Pojistné produkty ⁄ Neživotní občanské pojištění

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti vás ochrání při škodě, kterou způsobíte ve svém zaměstnání, povolání nebo v běžném občanském životě. Pojištění odpovědnosti za škody slouží ke krytí škod, které vznikly třetí osobě činností pojištěného. Může být sjednáváno samostatně nebo formou připojištění, například k pojištění domácnosti.

Pojištění odpovědnosti se v zásadě dělí na dva druhy pojištění – pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání. Povinné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla je specifickou záležitostí, stojící vedle těchto dvou základních forem pojištění odpovědnosti.

Co lze pojistit v rámci pojištění odpovědnosti občanů?

Toto pojištění posyktuje pojistné krytí pro případ, kdy způsobíte jinému (osobě, organizaci či firmě) škodu, za kterou odpovídáte a kterou jste povinni uhradit. Mezi nejčastější škody, kryté pojištěním odpovědnosti, patří škody na majetku, zdraví či životě (např. neúmyslné rozbití či poškození věcí v obchodě, vyplavení sousedního bytu, úraz na chodníku před domem, kde jste povinni zabezpečovat úklid, při rekreaci nebo zábavě, škody způsobené domácím zvířetem apod.). 

V rámci jedné smlouvy o občanské odpovědnosti bývají zpravidla pojištěni všichni členové domácnosti (manžel/manželka, děti apod.).

Pojištění odpovědnosti mívá zpravidla tři limity – pro škody na zdraví, majetku a škody finanční.

Co lze pojistit v rámci pojištění odpovědnosti při výkonu povolání?

Každý zaměstnanec ručí za neúmyslně způsobené škody při výkonu povolání do výše 4,5 násobku mzdy. Pojistit lze právě výši úhrady škod v tomto rozsahu.

Někeré profese, např. notáři, advokáti či daňoví poradci mají potom povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti danou ze zákona. Takové pojištění pak chrání jejich klienty před případnými škodami, vzniklými při výkonu těchto profesí.

Mezi hlavní výhody pojištění odpovědnosti patří:

  • pojistná ochrana v případě způsobené škody
  • zpravidla evropská platnost (např. škody způsobené během dovolené)
  • nízká cena

Mezi nevýhody lze pak počítat velmi pestrou paletu výluk z pojištění a někdy také spoluúčast.

Poradci Comfort servisu Plzeň s.r.o. Vám poradí a pomohou vybrat nejlepší pojištění odpovědnosti dle individuálních požadavků právě pro Vás.

Volejte +420 774 262 419

Zpět

Chci více informací

Mám zájem o:

Aktuality

Naši partneři