Neživotní občanské pojištění
Jste zde: Úvod ⁄ Pojistné produkty ⁄ Neživotní občanské pojištění

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti se na rozdíl od pojištění domácnosti, které kryje škody na vnitřním vybavení, vztahuje na škody, způsobené na nemovitosti jako takové. V rámci tohoto pojištění je pak možné pojistit takřka libovolnou nemovistost – rodinný nebo bytový dům, nebytovou jednotku, garáž, chatu nebo chalupu. Cena pojištění je závislá na sjednaném rozsahu pojistného krytí a výše pojistného plnění.

Pojištění nemovitosti se vztahuje nejen na obytné budovy, ale i na další stavby, které jsou součástí pozemků, jako je např. garáž nebo skleník. Pojistit nemovitost lze už i v průběhu její stavby.

Kolik stojí pojištění nemovitosti?

Podobně jako u pojištění domácnosti se výsledná cena odvíjí od výše pojistné částky a rozsahu pojistného plnění. Výše spoluúčasti a lokalita rovněž patří mezi faktory, ovlivňující výši pojistného. Dalším faktorem, ovlivňujícím cenu je, zda je pojištění uzavřeno na novou nebo časovou hodnotu:

  • nová hodnota – cena, za kterou byste si v daném místě znovu pořídili stejnou nebo porovnatelnou věc
  • časová hodnota – cena, kterou věc měla bezprostředně před pojistnou událostí

Jaká rizika kryje pojištění nemovitosti?

Nejčastěji pojišťovny nabízejí krytí těchto rizik:

  • živelní pohromy (povodeň a záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, lavina, pád stromů apod.)
  • požár, výbuch nebo pád letadla
  • vandalismus, krádež nebo vloupání

Poradci Comfort servisu Plzeň s.r.o. Vám poradí a pomohou vybrat nejlepší pojištění nemovitosti dle individuálních požadavků právě pro Vás.

Volejte +420 774 262 419

Zpět

Chci více informací

Mám zájem o:

Aktuality

Naši partneři