Neživotní občanské pojištění
Jste zde: Úvod ⁄ Pojistné produkty ⁄ Neživotní občanské pojištění

Povinné ručení

Povinnost platit povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) má každý, kdo vlastní nebo provozuje motorové vozidlo. Povinné ručení kryje škody, které vy způsobíte na silnici jiným osobám. Stejně jako u ostatních typů pojištění je třeba věnovat velkou pozornost tomu, aby sjednaná pojistka měla kvalitní pojistné krytí.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění kryje škody na motorovém vozidle, způsobené zničením, poškozením nebo odcizením vozidla a sjednává si ho majitel vozidla. Na rozdíl od povinného ručení je havarijní pojištění dobrovolné. I zde platí, že je důležité vybrat správné pojištění, aby poskytovalo dostatečné pojistné krytí, optimální spoluúčast a zároveň byla přijatelná výše pojistného.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se na rozdíl od pojištění nemovitosti vztahuje na škody způsobené na vnitřním vybavení. Kryje škody způsobené živelnými pohromami, haváriemi inženýrských sítí nebo v případě, že vaší domácnost někdo vykrade. Cena pojištění závisí především na rozsahu pojistného krytí a pojistné částce. Pojistit lze i rekreační domácnost.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti se na rozdíl od pojištění domácnosti, které kryje škody na vnitřním vybavení, vztahuje na škody, způsobené na nemovitosti jako takové. V rámci tohoto pojištění je pak možné pojistit takřka libovolnou nemovistost – rodinný nebo bytový dům, nebytovou jednotku, garáž, chatu nebo chalupu. Cena pojištění je závislá na sjednaném rozsahu pojistného krytí a výše pojistného plnění.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti vás ochrání při škodě, kterou způsobíte ve svém zaměstnání, povolání nebo v běžném občanském životě. Pojištění odpovědnosti za škody slouží ke krytí škod, které vznikly třetí osobě činností pojištěného. Může být sjednáváno samostatně nebo formou připojištění, například k pojištění domácnosti.

Naši partneři