povinné ručení a havarijní pojištění

Povinnost platit povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) má každý, kdo vlastní nebo provozuje motorové vozidlo.
Povinné ručení kryje škody, které vy způsobíte na silnici jiným osobám.

Havarijní pojištění kryje škody na motorovém vozidle, způsobené zničením, poškozením nebo odcizením vozidla a sjednává si ho majitel vozidla. Na rozdíl od povinného ručení je havarijní pojištění dobrovolné.

Stejně jako u ostatních typů pojištění je třeba věnovat velkou pozornost tomu, aby sjednaná pojistka měla kvalitní pojistné krytí.

 

rozdíly v povinném ručení a havarijním pojištění

 

Povinné ručení

Pojišťovna hradí z povinného ručení poškozeným škody na zdraví (včetně úmrtí) i majetku (na automobilu i na čemkoliv jiném, kde jste svým vozidlem způsobili škodu). Pojistná ochrana se vztahuje nejen na majitele vozidla, ale i na kohokoliv dalšího, kdo pojištěné vozidlo v době nehody řídil.

V případě, že nemáte na motorové vozidlo povinné ručení uzavřeno, vystavujete se možnosti postihu pokutou nejen od Policie ČR, ale i od České kanceláře pojistitelů.

Havarijní pojištění

Veškeré škody, které při dopravní nehodě způsobíte vy někomu jinému, kryje povinné ručení. Pokud ale při nehodě vznikne škoda i na vašem vozidle, musíte si přípanou škodu uhradit sami nebo musíte pro tento případ mít uzavřené havarijní pojištění.

Škoda na vozidle ale může vzniknout i jiným způsobem, než je dopravní nehoda. Proto havarijní pojištění kryje i další rizika:

  • odcizení
  • živelné události
  • vandalismus a neoprávněné užití vozidla
  • pojištění skel
  • střet se zvěří

Garance spokojenosti

spokojených klientů

let zkušeností

%

profesionalita

užitečné informace

výluky z povinného ručení

Poškozenému uhradí pojišťovna z povinného ručení viníka škodu vždy (v závislosti na rozsahu pojistného krytí, sjednaného v povinném ručení), může se ale v některých případech stát, že pojišťovna může po viníkovi vyplacenou částku vymáhat. Jde zejména o tyto případy:

  • řízení pod vlivem alkoholu
  • vozidlo bylo nezpůsobilé k provozu
  • viník měl uložen zákaz řízení
  • viník způsobil škodu úmyslně

kolik stojí havarijní pojištění

Cenu havarijního pojištění ovlivňuje mnoho faktorů, mezi které patří značka, typ vozidla, jeho cena a stáří. Dalším důležitým faktorem, ovlivňujícím cenu pojištění, je i spolúčast – ta bývá zpravidla vyčíslena procentuální částí škody, kterou hradíte ze svého a zároveň i určitou minimální částkou.

Čím vyšší spoluúčast je, tím nižší je i cena havarijního pojištění. Ale v tomto případě je třeba být opatrný, abyste nebyli v případě pojistné události nemile překvapeni. Když je totiž škoda na vozidle nižší, než je sjednaná spoluúčast, pojišťovna vám nevyplatí nic.

Při výběru havarijního pojištění je třeba, stejně jako u povinného ručení, dbát především na rozsah pojistného krytí. Rádi vám při výběru optimálního havarijního pojištění pomůžeme.

Chtějte to nejlepší

Naši poradci vám vyberou ten nejlepší produkt na trhu s ohledem na vaší situaci a potřeby.

GDPR

7 + 6 =

info@comfort-servis.cz

+420 774 262 419

Komplexní služby