Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti vás ochrání při škodě, kterou způsobíte ve svém zaměstnání, povolání, v běžném občanském životě a to se vzathuje i když něco provedou vaše děti nebo domácí mazlíčci.

Pojištění odpovědnosti se v zásadě dělí na dva druhy pojištění – pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání. Povinné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla je specifickou záležitostí, stojící vedle těchto dvou základních forem pojištění odpovědnosti.

Co lze pojistit v rámci pojištění odpovědnosti

 

Občané

Toto pojištění posyktuje pojistné krytí pro případ, kdy způsobíte jinému (osobě, organizaci či firmě) škodu, za kterou odpovídáte a kterou jste povinni uhradit. Mezi nejčastější škody, kryté pojištěním odpovědnosti, patří škody na majetku, zdraví či životě (např. neúmyslné rozbití či poškození věcí v obchodě, vyplavení sousedního bytu, úraz na chodníku před domem, kde jste povinni zabezpečovat úklid, při rekreaci nebo zábavě, škody způsobené domácím zvířetem apod.). 

V rámci jedné smlouvy o občanské odpovědnosti bývají zpravidla pojištěni všichni členové domácnosti (manžel/manželka, děti apod.).

Pojištění odpovědnosti mívá zpravidla tři limity – pro škody na zdraví, majetku a škody finanční.

při výkonu povolání

Každý zaměstnanec ručí za neúmyslně způsobené škody při výkonu povolání do výše 4,5 násobku mzdy. pojistit lze právě výši úhrady škod v tomto rozsahu.

Některé profese, např. notáři, advokáti či daňoví poradci mají potom povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti danou ze zákona. takové pojištění pak chrání jejich klienty před případnými škodami, vzniklými při výkonu těchto profesí.

Garance spokojenosti

spokojených klientů

let zkušeností

%

profesionalita

Hlavní výhody pojištění odpovědnosti

  • pojistná ochrana v případě způsobené škody
  • zpravidla evropská platnost
  • nízká cena

Pojištění odpovědnosti má i svá úskalí

  • velmi pestrá paleta výluk z pojištění
  • často se můžete setkat se spoluúčastí

 

Chtějte to nejlepší

Naši poradci vám vyberou ten nejlepší produkt na trhu s ohledem na vaší situaci a potřeby.

GDPR

1 + 3 =

info@comfort-servis.cz

+420 774 262 419

Komplexní služby