Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti se na rozdíl od pojištění domácnosti, které kryje škody na vnitřním vybavení, vztahuje na škody, způsobené na nemovitosti jako takové. V rámci tohoto pojištění je pak možné pojistit takřka libovolnou nemovistost – rodinný nebo bytový dům, nebytovou jednotku, garáž, chatu nebo chalupu. Cena pojištění je závislá na sjednaném rozsahu pojistného krytí a výše pojistného plnění.

Pojištění nemovitosti se vztahuje nejen na obytné budovy, ale i na další stavby, které jsou součástí pozemků, jako je např. garáž nebo skleník. Pojistit nemovitost lze už i v průběhu její stavby.

Jaká rizika kryje pojištění nemovitosti

Nejčastěji pojišťovny nabízejí krytí těchto rizik:

 •  vandalismus
 • živelné pohromy:
  – povodeň a záplava
  – úder blesku
  – vichřice
  – krupobití
  – pád stromu
  – lavina
  – sesuv půdy a další…
 • požár
 • výbuch
 • pád letadla

 

 

Garance spokojenosti

spokojených klientů

let zkušeností

%

profesionalita

kolik pojištění nemovitosti stojí

Podobně jako u pojištění domácnosti se výsledná cena odvíjí od výše pojistné částky a rozsahu pojistného plnění. Výše spoluúčasti a lokalita rovněž patří mezi faktory, ovlivňující výši pojistného. Dalším faktorem, ovlivňujícím cenu je, zda je pojištění uzavřeno na novou nebo časovou hodnotu:

 • nová hodnota – cena, za kterou byste si v daném místě znovu pořídili stejnou nebo srovnatelnou věc
 • časová hodnota – cena, kterou věc měla bezprostředně před pojistnou událostí

 

Chtějte to nejlepší

Naši poradci vám vyberou ten nejlepší produkt na trhu s ohledem na vaší situaci a potřeby.

GDPR

2 + 13 =

info@comfort-servis.cz

+420 774 262 419

Komplexní služby