Předsmluvní informace
Jste zde: Úvod ⁄ Informace ⁄ Předsmluvní informace

Povinné informační dokumenty o pojistném produktu (IPID)

S ohledem na novou právní úpravu si Vás dovolujeme touto cestou před uzavřením pojistné smlouvy neživotního a životního pojištění seznámit s IPID (Informační dokument o pojistném produktu). IPID obsahuje klíčové informace o produktu v jednoduché a snadno pochopitelné formě a pomůže Vám rozhodnout se pro případné sjednání pojištění. Tyto dokumenty je možné najít také na webových stránkách jednotlivých pojistitelů, většinou jsou umístěné v "Dokumenty ke stažení" nebo pod konkrétním produktem.

IPID podle produktů

IPID podle pojišťoven