Změny v povinném ručení procházejí připomínkováním

Úno 10, 2023

Připomínkové řízení ke změnám v povinném ručení vyhlásilo 3. 2. 2023 na svých webových stránkách Ministerstvo financí. Příležitost k okomentování dostala také odborná veřejnost a to do 3. 3. tohoto roku prostřednictvím e-mailu: pov@mfcr.cz. Plánovaná změna uvedeného zákona by pak ovlivnila některé body i v dalších zákonech.

Účelem projednávané změny je sladit stávající pravidla se změnami, které přinesla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2021/2118/EU, vyhlášená 24. 11. 2021, která mění předchozí směrnici, vztahující se k povinnému ručení, vydanou roku 2009. Nový dokument si klade za cíl zohlednění a vyšší míru implementace zkušeností vyplývajících z dosud platné právní úpravy. Také se zaměří na zvýšení míry digitalizace v této pojistné oblasti.

Asi nejzásadnějšími změnami, které navrhuje nová právní úprava, jsou tyto: Nové vymezení vozidla pro účely dané odpovědnosti a vymezení jeho provozu, rozšíření výjimek z pojištění odpovědnosti stejně jako alternativní pojištění odpovědnosti pořadatelů motoristických závodů či soutěží, povinnost sjednat si pojištění by se nově přenesla z vlastníka vozidla na jeho provozovatele, zrušilo by se prokazování pojištění odpovědnosti (povinného ručení) zelenou kartou na území České republiky, na což by mělo navázat zjednodušení úkonů potřebných ke změnám evidence v registru silničních vozidel a také by se zvýšily limity minimálního pojistného plnění z pětatřiceti na padesát milionů korun. Již nyní se stávající limit při nehodách často jeví jako nedostatečný. Právě pojistný limit se ukazuje být v případě povinného ručení klíčovým parametrem.

Chystají se také změny pokud jde o Českou kancelář pojistitelů, zejména zjednodušení v oblasti evidence registru silničních vozidel, které by vyplývaly z nutných změn Zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Změny by vyvolaly také právní úpravy pojištění, jak je uvedeno v Občanském zákoníku. Účinnost změn by měla vstoupit v platnost od 1. 1. 2024, v případě zelených karet pak 1. 7. 2024.

Všechny materiály potřebné k prostudování jsou k dispozici v elektronické knihovně Úřadu vlády eKLEP.

(Zdroje: Web Ministerstva finací, Pojmag.cz)