Žebříček pojišťoven a zajišťoven pod bdělým okem klimatických aktivistů

Led 9, 2023

Klimatičtí aktivisté bedlivě sledují i svět pojišťovnictví! Na německém portálu Pojišťovnictví dnes (VWH) se koncem loňského roku objevil článek se zveřejněným žebříčkem světových pojistitelů, zaměřeným na plnění cílů v oblasti boje proti změně klimatu. Zpracovatel pořadí, kampaň Insure Our Future (Pojistěte naši budoucnost), se zaměřil asi na třicet pojišťovacích společností a vyhodnotil jejich přístup podle jejich vlastních odpovídajících směrnic a postupů. Co se skrývá za názvem Insure Our Future? Označuje se jako kampaň a vymezuje coby „globální aktivita nevládních organizací a sociálních hnutí“. Vedle ekologie se zabývá také lidskými právy.

Viní pojišťovací průmysl z odpovědnosti za stav klimatu tím, že pojišťuje odvětví spjatá s novými fosilními palivy. Vyzývá také k okamžitému zastavení těchto pojistek a „zrušení podpory existujících projektů v oblasti uhelného, ropného a plynárenského průmyslu“. Iniciativa velmi rozhodně požaduje, aby pojistitelé zastavili aktuální expanzi v oblasti fosilních paliv a ideálně podporu tohoto nárůstu vyloučili ze svých podnikatelských aktivit, tedy pojištění. V důsledku toho řada pojistitelů dává čím dál častěji do výluk vedle uhlí také ropu a plyn. Každoroční ranking aktivistů z Insure Our Future se týká dvou oblastí: upisování (underwriting) a investování. Celkem je tabulka s pořadím rozdělena na tři části: uhlí, ropa a plyn. První místo ze všech třiceti pojišťovacích společností na základě kvality jejich pojistek vypadá za rok 2022 takto: Jako nejlepší z hlediska své uhelné politiky byly vyhodnoceny společnosti Allianz, Axa a Axis Capital; pokud jde o vyloučení ropy a zemního plynu vedou Aviva, Hannover Re a Munich Re. V celkovém hodnocení zaujala první místo pojišťovna Allianz se skóre 5,3 z deseti bodů. Zajímavé je, že pojišťovny Allianz a Axa jsou podle tohoto žebříčku ekologičtější než zajistitelé.

A jaké přináší uveřejněný žebříček zajímavosti? V první desítce globálních pojistitelů a zajistitelů jsou zastoupeny – až na jednu výjimku –  vlastně jen evropské společnosti. Pokud jde o upisování (underwriting), drží si pevně první místo dva zmínění pojistitelé: Allianz a AXA, až po nich figuruje v pořadí žebříčku první zajistitel, Swiss Re! Při zaměření se na oblast investování se na prvním místě žebříčku ocitla zajišťovací francouzská skupina Scor Re se svým skóre 6,4. Ta se ale jinak nevešla do první desítky uvedených společností. Tabulka také ukazuje, že skóre v oblasti investic se přibližuje skóre v oblasti underwritingu (upisování) Underwriting u některých společností dosahuje dokonce i lepších výsledků. V této souvislosti je zmiňována především společnost Generali.