ČAP vznesla stížnost Evropské komisi ohledně monopolu na pojištění cizinců

Pro 17, 2021

 

Dle novely zákona si mohou cizinci zřídit zdravotní pojištění pouze u Všeobecné zdravotní pojišťovny, a to po dobu následujících pěti let. Česká asociace pojišťoven k tomu má ale značné výhrady. Tato novela jde proti hospodářské soutěži, ale také stojí v protipólu Smlouvě o fungování Evropské unie.

  1. listopadu 2021 podala Česká asociace pojišťoven stížnosti k Evropské komisi, kdy je jejím cílem zrušit tento monopol pro VZP.

Podle novely zákona o pobytu cizinců může od 2. srpna 2021 poskytovat cestovní zdravotní pojištění cizincům v případě žádosti o vízum k dlouhodobému pobytu nad 90 dní nebo žádosti o prodloužení doby pobytu na území ČR v rozsahu komplexní zdravotní péče pouze Pojišťovna VZP (PVZP). Poslanci novelou chtěli reagovat na fakt, že trh s pojišťováním cizinců byl plný nekalých praktik, které ve finále vedly k dluhům u poskytovatelů zdravotních služeb za nedostatečně pojištěnými cizinci…..

Celý článek naleznete ZDE.